Društvene mreže

Kvalitet prije svega

Našu osnovnu djelatnost – trgovinu naftom i naftnim derivatima od samog početka zasnivamo na jednom prioritetu – ponuditi kupcima najbolji mogući kvalitet goriva.

Kvalitet goriva ogleda se u njegovoj čistoći, performansama, utjecaju na okolinu i efikasnosti, a sve je regulisano evropskim standardima i domaćim regulativama. Naša benzinska i dizelska goriva u potpunosti ispunjavaju pomenute standarde i njihovo korištenje donosi  vam benefite kvalitete i pravog izbora:

  Maksimalna snaga vašeg automobila                      Ekonomičnija potrošnja goriva

  Manja emisija štetnih plinova                                      Smanjuje učestalost odlaska na servis

Goriva u ponudi:

EURODIESEL | Naša dizelska goriva su goriva visoke kvalitete, potpuno u skladu sa evropskom normom EN 590 i preporučena za vozila sa EURO V emisionim standardom.  Sadrže manje od 10 ppm sumpora što prilikom sagorijevanja dolazi do minimalnog zagađenja životne sredite. Tiši rad motora, efikasnija potrošnja i više pređenih kilometara takođe su koristi sipanja ovih goriva.

BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN 95 | Goriva za benzinske motore oktanskog broja 95 su visokokvalitetna goriva koja ispunjavaju evropsku normu EN 228. Ono što ova goriva čini posebnim je visoka efikasnost, odnosno optimalan balans između potrošnje i performansi motora, te zahvaljujući niskoj količini sumpora (ispod 10 ppm) bolja zaštita životne sredine.

BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN 98 | U pređenju sa BMB 95, ova goriva imaju veći oktanski broj što motorima daje dodatnu snagu, poboljšava njihov rad i povećava efikasnost. Motorima se korištenjem ovih goriva produžava radni vijek i smanjuje učestalost odlaska na servise.

AUTOPLIN | Na naša tri maloprodajna objekata u ponudi je Autoplin, visokokvalitetno gorivo koje ispunjava evropsku normu EN 589. Glavne odlike ovih goriva su ekonomičnost, veoma malo zagađenje i visoki oktanski broj koji znači odlične performanse i dugovječnost motora i njegovih sastavnih dijelova.

EKSTRA LAKO LOŽIVO ULJE | Ulja namijenjena za grijanje domaćinstava i industrijskih objekata. Karakteriše ga visoka kaloričnost i pristupačna cijena. U sklopu naših djelatnosti vršimo prodaju Lož ulja i dostavu na adresu.