Društvene mreže

Brza i kvalitetna usluga

U okviru društva Polo d.o.o. posluju dvije stanice za tehnički pregled vozila. Radi se o moderno opremljenim stanicama sa prepoznatljivim kvalitetom usluga i visokim standardima odnosa prema klijentima.

Jedna stanica nalazi se na adresi našeg sjedišta u Kalesiji i vodeća je stranica za tehnički pregled vozila na ovom području. Odlikuje je kvalitetna i brza usluga zahvaljujuči mladom i obučenom osoblju.

Druga stanica za tehnički pregled vozila nalazi se u Tuzli. Ima dvije tehnološke linije, sagrađena je prema europskim standardima i jedna je od najsavremenijih opremljenih stanica u regiji. Takođe pruža kvalitetnu i brzu uslugu tehničkog pregleda koja je već prepoznata od velikog broja klijenata.

Nastojimo osigurati široki spektar usluga za potpuno zadovoljstvo naših klijenata.

Vrste usluga i pregleda u Kalesiji:

 • RTP – Redovni tehnički pregled
 • PTP – Preventivni tehnički pregled
 • PTPK – Periodični tehnički pregled
 • LP – Ispitivanje lakih prikolica
 • Baždarenje tahografa
 • Osiguranje vozila
 • Automobilske odgovornosti i automobilski kasko
 • Popravka i održavanje vozila

Vrste usluga i pregleda u Tuzli:

 • RTP – Redovni tehnički pregled
 • PTP – Preventivni tehnički pregled
 • PTPK – Periodični tehnički pregled
 • A – Ispitivanje vozila (atesti)
 • LP – Ispitivanje lakih prikolica
 • Osiguranje vozila
 • Automobilske odgovornosti i automobilski kasko
Pored tehničkog pregleda vozila naše obučeno osoblje provest će vas kroz sve korake do registracije vašeg vozila i njegovog stavljanja u promet.
 • Prijem vozila
  Prijem vozila
 • Tehnički pregled vozila
  Tehnički pregled vozila
 • Osiguranje
  Osiguranje
 • Registracija
  Registracija

Tehnički pregled vozila Kalesija

Tehnički pregled vozila Tuzla