Društvene mreže

1. Polo d.o.o. Kalesija (u daljnjem tekstu “Izdavatelj” ), izdaje Karticu lojalnosti (‘karticu’) koja ostaje u njegovom vlasništvu. Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez predhodne najave povuče karticu iz opticaja te da promijeni ili u potpunosti ukine elemente Programa kartice lojalnosti (‘Program’).

2. Pristupanje u Program je besplatno, a korisnik kartice (‘Korisnik’) može postati svaka punoljetna osoba koja prethodno ispuni Pristupnicu za učlanjenje i preda je na blagajni jednog od prodajnih objekata Izdavatelja,

3. Podaci korisnika koje je dao prilikom ispunjavanja Pristupnice koriste se isključivo u svrhu prikupljanja bonusa (odnosno apsolutnog iznosa popusta, u daljnjem tekstu ‘bonus’) na računu Korisnika te za informiranje Korisnika o različitim akcijama, popustima i sl. u prodajnim objektima Izdavatelja.

4. Pravo na pristup u POLO Program lojalnosti stiče svaki kupac koji ostvari kupnju u bilo kojem prodajnom objektu Izdavatelja. Svaki račun, sa dodijeljenom oznakom Kartice lojalnosti, u bilo kojem iznosu, akumulira bonus koji se može iskoristiti u narednim kupnjama kroz iznos odobrenog popusta na račun.

5. Pravila za ostvarivanje bonusa su sljedeća:

– Svaki član programa u startu dobija pravo na akumulaciju bonusa u iznosu od 3% na ukupan iznos računa sa pdv-om kojeg može akumulirati ili iskoristiti prilikom sljedeće kupnje.

6. Ostvareni, a neiskorišteni bonus na računu Korisnika krajem godine se ne poništava već se prenosi u sljedeću obračunsku godinu.

7. Bonus se ostvaruje u svim prodajnim mjestima Izdavatelja i akumulira se na istom računu korisnika te ga Korisnik može iskoristiti u svim prodajnim mjestima Izdavatelja, bez obzira u kojem prodajnom mjestu ga je ostvario, odnosno akumulirao.

8. Akumulirani bonus (iznos popusta) nije moguće zamijeniti za gotovinu ili djelomično unovčiti. Akumulirani bonus dva ili više Korisnika se ne mogu zbrajati.

9. Benefite Programa lojalnosti nije moguće kombinovati sa drugim benefitima dostupnih u poslovnicama Izdavatelja (npr. Korporativne kartice, Taksi popusti i slično.)

10. U slučaju gubitka ili krađe kartice, Korisnik je obavezan nestanak kartice prijaviti na telefon +387 35 631 431 ili e-mail info@polo.ba. Korisniku će se dodijeliti nova kartica na koju će biti prebačeni svi do tada ostvareni iznosi.

11. Svako neovlašteno kopiranje i umnožavanje Polo kartica lojalnosti bit će sankcionirano u skladu sa zakonskim propisima.

12. Polo d.o.o. Kalesija zadržava pravo da u svakom trenutku provjeri indentitet donosioca Kartice.

13. Polo d.o.o. Kalesija može prema sopstvenoj procjeni i bez prethodne najave isključiti iz Polo programa lojalnosti bilo kojeg korisnika.
Polo d.o.o. Kalesija je dužna da Korisnika obavijesti o isključenju, ali nema obavezu da obrazloži svoju odluku Korisniku.

14. Potpisom pristupnice Korisnik postaje punopravnim članom POLO Programa lojlanosti te bezuvjetno pristaje na sve uvjete i pravila i obavezuje se da će biti u mogućnosti primati promotivne i informativne materijale.

15. O svakoj izmjeni navedenih pravila programa Polo d.o.o. Kalesija će korisnike obavijestiti na službenoj web stranici.

Polo d.o.o. Kalesija