Društvene mreže
17Jan, 21 January 17, 2021

Mladi gosp. mehaničar, koji je vršio redovnu tehničku kontrolu, izmedju ostalog pokazao mi je kako se vrši provjera i prednjih svjetala kao i korekcija ukoliko svjetla nisu po fabričkoj preporuci oborena ili zakrivljena. Nešto sam naučio! Osoblje u kancelariji je takodje ljubazno sa osmjehom na licu. Sve pet!