TEHNIČKI PREGLEDI

U okviru društva Polo doo posluju i dvije stanice za tehnički pregled vozila. Radi se o moderno opremljenim stanicama koje ispunjavaju sve uslove za kvalitetan i brz tehnički pregled vašeg vozila.

Stanica za tehnički pregled vozila u Tuzli ima dvije tehnološke linije, sagrađena je prema europskim standardima i jedna je od najsuvremenije opremljenih stanica u regiji sa kvalitetnom i brzom uslugom tehničkog pregleda koji predstavlja jedan od ključnih činilaca zadovoljstva naših komitenata.

TEHNIČKI PREGLED KALESIJA

 • Adresa: Kurtići bb – 75260 Kalesija
 • Tel: +387 (0)35 631 431
 • Tel: +387 (0)35 631 301
 • Fax: +387 (0)35 631 046

Radno vrijeme sa strankama:

 • Ponedjeljak – petak 07.00 do 16.00h
 • Subota 07.00 do 13.00h

Vrste pregleda i usluga

 • RTP – Redoviti tehnički pregled
 • PTP – Preventivni tehnički pregled
 • PTPK – Periodični tehnički pregled kočnica
 • LP – ispitivanje lakih prikolica
 • Baždarenje tahografa
 • Osiguranje vozila, automobilske odgovornosti i automobilski kasko
 • Popravka i održavanje vozila

TEHNIČKI PREGLED TUZLA

 • Adresa: Mitra Trifunovića Uče bb – 75000 Tuzla
 • Tel: +387 (0)35 312 490
  • Voditelj: +387 (0)61 152 982
 • Tel: +387 (0)35 396 198
 • Fax: +387 (0)35 312 491

Radno vrijeme sa strankama:

 • Ponedjeljak – petak 07.00 do 17.00h
 • Subota 07.00 do 12.00h

Vrste pregleda i usluga

 • RTP – Redoviti tehnički pregled
 • PTP – Preventivni tehnički pregled
 • PTPK – Periodični tehnički pregled kočnica
 • A – ispitivanje vozila (atesti)
 • LP – ispitivanje lakih prikolica
 • Osiguranje vozila, automobilske odgovornosti i automobilski kasko

linija