POLO SMS OBAVIJESTI

Želite biti besplatno obaviješteni na vaš mobilni telefon o akcijama i drugim pogodnostima na POLO objektima? 
Prijavite se putem formulara ispod: 

 

* Uslovi korištenja
* Želite se odjaviti sa servisa?