Dobitnici IV kruga nagradne igre

Izvukli smo dobitnike četvrtog kruga naše nagradne igre Polo nagrađuje vašu vjernost 2018 – 2019:

IV KRUG (01.06. – 30.09.2019)

Benzinska pumpa Kalesija 

 1. Pilavdžić Sadik (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Alić Hasan (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Burek Dževad (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Fazlić Omer (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Bukvarević Damir (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Selmanović Avdo (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Džihanović Semir (LED TV SMART)

 

Benzinska pumpa Tojšići 

 1. Merić Enes (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Hasanović Nezir (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Rančić Sabahudin (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Sakić Fadil (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Fehratović Ekrem (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Zulić Teufik (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Mustafić Samid (LED TV SMART)

 

Benzinska pumpa Hadžići – Sarajevo

 1. Osmanović Seid (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Masleša Safet (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Brkan Munir (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Turčinović Mirnes (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Fatić Mujo (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Isić Alma (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Mehmedić Meho (LED TV SMART)