Dobitnici IV kruga nagradne igre

Izvukli smo dobitnike četvrtog kruga naše nagradne igre Polo nagrađuje vašu vjernost 2018 – 2019:

IV KRUG (01.06. – 30.09.2019)

Benzinska pumpa Kalesija 

 1. Pilavdžić Sadik (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Alić Hasan (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Burek Dževad (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Fazlić Omer (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Bukvarević Damir (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Selmanović Avdo (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Džihanović Semir (LED TV SMART)

 

Benzinska pumpa Tojšići 

 1. Merić Enes (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Hasanović Nezir (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Rančić Sabahudin (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Sakić Fadil (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Fehratović Ekrem (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Zulić Teufik (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Mustafić Samid (LED TV SMART)

 

Benzinska pumpa Hadžići – Sarajevo

 1. Osmanović Seid (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Masleša Safet (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Brkan Munir (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Turčinović Mirnes (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Fatić Mujo (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Isić Alma (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Mehmedić Meho (LED TV SMART)

 

Tehnički pregled vozila Tuzla

 1. Avrić Slađan (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Kurević Kemal (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Teskeredžić Lejla (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Nišić Muris (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Knežević Saša (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Jurić Lejla (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Stjepanović Maximilian (LED TV SMART)

 

Benzinska pumpa Dubrave

 1. Mujčić Senad (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Barčić Hazim (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Brkić Belmin (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Halilčević Osman (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Salkić Zijad (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Mujkanović Ševal (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Kalajevac Mešan (LED TV SMART)

 

Benzinska pumpa Memići i Benzinska pumpa Rainci Gornji

 1. Salkić Mevludin (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Husić Damir (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Mujčević Jasmin (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Čamdžić Almir (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Požegić Mirsada (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Imšić Ibrahim (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Hadžić Ramiz (LED TV SMART)

 

Tehnički pregled vozila Kalesija

 1. Mešanović – Šehić Samira (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Jahić Fuad (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Ibralić Mehmed (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Padžić Nedžida (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Hodžić Halid (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Ćorsuljić Emir (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Selimović Senada (LED TV SMART)