Dobitnici III kruga nagradne igre

Izvukli smo dobitnike trećeg kruga naše nagradne igre Polo nagrađuje vašu vjernost 2018 – 2019:

III KRUG (01.02. – 31.05.2019)

Benzinska pumpa Kalesija 

 1. Hasanović Elvir (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Hadžić Fikret (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Tubić Husein (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Imšić Bekir (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Arifović Alen (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Imšić Nedžad (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Huremović Nevres (Bicikl Polo)

 

Benzinska pumpa Tojšići 

 1. Subašić Nusmir (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Selimović Sakib (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Sakić Enes (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Fatić Nedžad (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Mujanović Melis (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Hamzić Mujo (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Imamović Nedžad (Bicikl Polo)

 

Benzinska pumpa Hadžići – Sarajevo

 1. Čatić Irfan (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Kesko Mehmed (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Beganović Adis (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Drkić Aziz (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Dupovac Edina (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Durić Muamer (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Rizvo Arnel (Bicikl Polo)

 

Tehnički pregled vozila Tuzla

 1. Smajlović Fahira (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Sejdinović Denijala (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Softić Meho (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Đaković Zvonko (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Brekalo – Lazarević Sanja (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Osmić Jakub (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Suljagić Aid (Bicikl Polo)

 

Benzinska pumpa Dubrave

 1. Hadžić Benjamin (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Kalajevac Rasim (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Imširović Elvir (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Bulić Mirsad (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Hadžić Muhidin (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Bajrić Alija (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Bandović Semir (Bicikl Polo)

 

Benzinska pumpa Memići i Benzinska pumpa Rainci Gornji

 1. Durić Avdija (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Pilavdžić Asim (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Mehić Kasim (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Imšić Ibrahim (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Selimović Osman (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Zukanović Samir (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Hadžić Asad (Bicikl Polo)

 

Tehnički pregled vozila Kalesija

 1. Pjanić Zermin (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Hadžić Maida (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Tupkušić Sead (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Poljaković Enes (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Ibralić Senad (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Džafić Said (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Hukeljić Eldin (Bicikl Polo)