Dobitnici II kruga nagradne igre

Izvukli smo dobitnike drugog kruga naše nagradne igre Polo nagrađuje vašu vjernost 2018 – 2019:

II KRUG (01.10. – 31.01.2019)

Benzinska pumpa Kalesija 

 1. Jahić Samir (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Salkić Zijad (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Husić Bilal (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Šabić Emrah (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Kurtić Nedžad (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Jusić Muharem (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Huremović Bekir (Laptop HP)

 

Benzinska pumpa Tojšići 

 1. Hodžić Hasan (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Husić Sedžida (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Bajrić Hamdija (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Mehić Edin (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Mujkić Nermin (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Sakić Muris (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Džihanović Mehdin (Laptop HP)

 

Benzinska pumpa Hadžići – Sarajevo

 1. Dugonja Ferid (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Odobašić Selvir (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Šljivo Dino (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Susić Ramiza (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Zukić Mirnes (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Masleša Safet (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Telarević Midhat (Laptop HP)

 

Stanica tehničkog pregleda vozila Tuzla

 1. Bećirović Suad (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Ramić Senad (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Dedić Jusuf (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Rajković Stojan (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Bećirović Irnes (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Trepanić Rolando (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Hadžibeganović Ermin (Laptop HP)

 

Benzinska pumpa Dubrave 

 1. Hamidović Mersed (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Kalajevac Mešan (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Hadžić Adnan (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Imširović Nermin (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Dedić Senad (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Brkić Belmin (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Hodžić Šemso (Laptop HP)

 

Benzinska pumpa Memići i Benzinska pumpa Rainci Gornji

 1. Kopić Izet (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Ibralić Senad (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Hadžić Seid (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Džafić Akif (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Sakić Sevleta (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Omerović Dževad (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Jahić Nijaz (Laptop HP)

 

Stanica tehničkog pregleda vozila Kalesija

 1. Rabotić Mujaga (Poklon bon za točenje goriva)
 2. Baručić Aner (Poklon bon za točenje goriva)
 3. Babajić Zuhdija (Poklon bon za točenje goriva)
 4. Cakor Nedžad (Poklon bon za točenje goriva)
 5. Halilović Šaban (Poklon bon za točenje goriva)
 6. Mešić Abdulah (Poklon bon za tehnički pregled vozila)
 7. Mujkanović Damir (Laptop HP)